Utstillingsregler


De offisielle utstillingsreglene i Norge er utarbeiet av Den Norske Alpakkaforening.

Disse er under revisjon i 2022, for blant annet å innføre muligheten for såkalt Short Fleece Show og Composite Show.

Vi vil benytte de reviderte reglene dersom disse er klare i løpet av sommeren 2022. Om det ikke skjer vil Alpakkafest 2022 benytte de Australske og Britiske utstillingsreglene.

Det må vi fordi det p.t. ikke står noe om muligheten for alpakkautstilling på høsten (Short Fleece), eller kombinasjon av alpakkautstilling og fiberutstilling (Composite).

Alpakkafest 2022

Vi gleder oss!