HVORFOR

I 2021 arrangerte vi en ny fiberutstilling i Norge, FiberExpo 2021. Dette var en utstilling i tillegg til Alpakkaforeningen sin hovedutstilling.

Det ble en suksess, og nå satser vi noe høyere og vil arrangere både fiberustilling og alpakkautstilling!

Vi ønsker ikke å arrangere en ny alpakkautstilling på våren, da vi vil at den tiden skal være forbeholdt Alpakkaforeningen sin hovedutstilling først og fremst.

Alpakkafest 2022 blir derfor arrangert etter sommeren.

På høsten vil alpakkaene være relativt nyklippet og utstillingen vil derfor arrangeres som en «short fleece»-utstilling. Av mangel på et godt norsk ord!

Dette blir første gang en alpakkautstilling arrangeres på høsten i Norge!

Det vil bli arrangert en separat fiberutstilling samtidig, for å gi alpakkaeiere et komplett tilbud og hele to muligheter til å få dyrene bedømt.

Dommer er Barbara Hetherington, som driver et av Englands mestvinnende og erfarne alpakkaoppdrett. Les mer om Barbara her.

Vi håper alpakkamiljøet i Norge responderer positivt på initiativet og ønsker å delta med både feller og dyr!

Det vil naturligvis bli arrangert seminar/kurs i regi av dommer.

Spørsmål kan rettes til post@alpakkafest.no

Alpakkafest 2022

Bakgrunn

Alpakkamiljøet, og -næringen, vokser i Norge. 

Det er mange som ønsker seg flere aktiviteter og flere tilbud til alpakkaeiere. Det vil vi gjøre noe med! Alpakkanæringen  i Norge er helt avhengig av slike initiativ for å vokse.

Alpakkaforeningen har sitt fokus på de to store nasjonale utstillingene, alpakka- og fiberutstillingen på våren.

I andre land er det helt normalt med flere utstillinger i løpet av sesongen, enn de to nasjonale utstillingene. De andre utstillingene arrangeres på lokalt og regionalt nivå, med tilknytning til alpakkaforeningen (for regelverk, format, dommere, osv.).

Vi skal kickstarte denne organiseringen av utstillinger i Norge ved å etablere en årlig utstilling som kommer i tillegg til de to store nasjonale utstillingene som arrangeres årlig av Alpakkaforeningen.

Et nytt tilbud for alle alpakkaeiere i Norge, og et viktig tilskudd for en næring i vekst!

I 2021 begynte vi forsiktig, med den enkleste formen for utstilling – fiberutstilling. Vi kalte den for FiberExpo 2021. Miljøet responderte godt, og vi fikk over 60 deltakende feller. I ettertid erfarte vi at enkelte hadde problemer med å skjønne forskjellen på FiberExpo og fiberutstillingen som ble arrangert i regi av Alpakkaforeningen. Enkelte trodde til og med at vi som arrangerte FiberExpo ønsker å etablere en ny forening, eller et nytt alpakkamiljø. De kunne ikke tatt mer feil! Den Norske Alpakkaforening er, og skal alltid være, miljøet og næringens samlingspunkt.

Vi ønsker rett og slett å organisere og arrangere flere tilbud til alpakkaeiere og -oppdrettere i Norge.

Organisering og arrangering av utstillinger tar masse tid og koster penger, private midler som vi investerer i fellesskapet.

Det er forståelig å stille spørsmål ved noe nytt, og det er mange som ikke har tilstrekkelig innsikt i hva som er normal praksis i alpakkanæringen i andre land. Alpakka i Norge er nytt, og vi anbefaler alle å gjøre seg kjent med hvordan miljøet og næringen ser ut i andre land som har hatt alpakkaer lengre enn vi har i Norge. De som har vært i utlandet på alpakkautstillinger kjenner godt til at denne delingen, og organiseringen av mindre utstillinger, er helt normalt.

I de store alpakkalandene (USA, UK, Australia) arrangeres årlig mange utstillinger hver sesong. I disse landene arrangeres alle utstillinger (utover den største, Nationals) av lokale og regionale underavdelinger av den nasjonale alpakkaforeningen. Dette er løsningen vi vil jobbe for at vi får etablert i Norge og på sikt.

Det er viktig å formidle at vi er ekstremt opptatt av at det skal kun være én alpakkaforening i Norge, som er navet i alpakkamiljøet og alpakkanæringen i Norge. Den Norske Alpakkaforening skal ha ansvaret for blant annet å utarbeide regelverk og bør delta som medarrangør på alle utstillinger.

På den måten sørger vi for en felles plattform for alle utstillinger, og ivaretar ett felles talerør for næringen med myndigheter osv.

Enkelte har stilt spørsmål ved dette, og de fleste i miljøet kjenner til vår dedikasjon til og hvor mye vi har investert i å arbeide på vegne av Den Norske Alpakkaforening.

Lurer du fremdeles på våre intensjoner med Alpakkafest 2022, eller annet?

Spør! Snakk med oss. Eposten er post@alpakkafest.no

Alpakkafest 2022 arrangeres med private midler og sponsormidler av Alpakkahagen v/Bjørn Brændshøi og Alexandra Martinsen.

Les mer om oss her.

 
Alpakkafest 2022
Alpakkafest 2022
Alpakkafest 2022