Alpakkafest 2022

Det har lenge vært kun to alpakkautstillinger i Norge; én utstilling hvor man tar alpakkaene med (alpakkautstilling), og én utstilling hvor kun fiberen (ullen, fellen) til alpakkaene tas med og vurderes (fiberutstilling). Disse to utstillingene arrangeres i regi av Den Norske Alpakkaforening og er hovedutstillingene for alpakkaoppdrettere og -eiere i Norge (nationals).

Mange har ønsket seg flere muligheter til å få kvaliteten til alpakkaene sine vurdert. Det begynner å bli ganske mange alpakkaer i Norge, og etterspørselen etter flere utstillinger er tilstede.

Det ønsker vi å gjøre noe med, og velger derfor å investere tid og penger i å arrangere en ekstra utstilling i Norge!

Dette er naturligvis noe vi synes er moro, i tillegg til at vi mener det er helt nødvendig for at næringen og miljøet skal vokse.

Bli med!

Alpakkafest arrangeres av alpakkaoppdretterne Bjørn Brændshøi og Alexandra Martinsen, som sammen har drevet med alpakkaoppdrett i Lillestrøm og Sørum i mange år.

Alpakkafest 2022 - Om arrangøren

Send oss en epost om du er nysgjerrig, vil være med, vil hjelpe til eller har idéer og innspill!

Vel møtt!

Alpakkafest 2022