Fellene må være mottatt senest 25. juli 2021.

Alle norske feller må komme fra alpakkaer som er registrert i Norsk Alpakkaregister (NAR).

Alle utenlandske feller må være vedlagt stamtavler.

Pakk fellene hver for seg, det anbefales å bruke gjennomsiktig antistatisk plastsekk/avfallssekk, eller alternativt rulles i gråpapir.

Sammen med fellen må det vedlegges et skjema som identifiserer fellen. Dette må være vedlagt, ellers kan fellen ikke bli bedømt.


Innsending

Fellene sendes til:

Bjørn Brændshøi
Bingenveien 35
1923 Sørum
Tlf: +47 4130087
Epost: post@fiberexpo.no

Porto for retur av fell er ikke inkludert i påmeldingsavgiften. Dersom fellen skal sendes i retur vennligst legg ved ferdig frankert emballasje/adresseetikett.

Det er mulig avlevere og hente fellene personlig om det er ønskelig. Dette kan gjøres når som helst på adressen over.


Husk å fortell alpakkaklipperen at fellen som klippes skal vises på utstilling – da tar han seg ekstra tid til en god showklipp!